Historia firmy PMP Sp. z o.o.

Firma PMP Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie została założona w 2004 roku, jako firma specjalizująca się w wykonywaniu instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, instalacji teletechnicznych i sieci oświetleniowych.

W naszej działalności zrealizowaliśmy w Polsce oraz na rynku europejskim z sukcesem łącznie kilkaset projektów poświadczonych referencjami otrzymanymi od Naszych klientów.

W firmie PMP Sp. z o.o. dostosowujemy się do potrzeb rynku i rozwijamy dział doradczo – projektowy sieci elektroenergetycznej oraz automatyki przemysłowej.

Mottem przewodnim firmy PMP Sp. z o.o. jest stały rozwój. Zaufaj naszemu doświadczeniu.

Jakość firmy PMP Sp. z o.o.

Działania naszej firmy oparte są na Systemie Jakości, który bazuje na filozofii ISO 9001:2008. Wdrożyliśmy procedury zapewniające pełną kontrolę wszystkich procesów oraz etapów realizacji zamówień i kontraktów.

Zatrudniamy kilkudzięsięciu wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających uprawnienia oraz certyfikaty branżowe.

Posiadamy własne zaplecze techniczne w postaci specjalistycznego sprzętu technicznego oraz homologowanych urządzeń pomiarowych.

Misja i Wizja firmy PMP Sp. z o.o.

Misją firmy PMP Sp. z o.o jest zapewnienie zadowolenia Klientom oparte na profesjonalnej i kompleksowej obsłudze oraz oferowanie usług najwyższej jakości, kreując tym samym wartość dodaną dla Inwestorów.

Wizją firmy PMP Sp. z o.o. jest:

  • ciągłe doskonalenie
  • kreowanie nowych rozwiązań i produktów
  • podnoszenie kwalifikacji
  • wdrażanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań
  • tworzenie warunków pracy dających satysfakcję załodze
 • ciągła innowacyjnych i rozwój

Profi działalności firmy PMP Sp. z o.o.

Działania firmy PMP Sp. z o.o. ukierunkowane są na następujące profile działalności:

Sieci elektroenergetyczne nN oraz SN
Sieci oświetleniowe
Instalacje elektryczne
Instalacje teletechniczne
Serwis instalacji elektrycznych i sieci energetycznych
Nadzór inwestorski
Pomiary elektryczne
Doradztwo projektowo - wykonawcze
Audyty energetyczne