Zarząd firmy PMP Sp. z o.o.

Zatrudniamy kilkudziesięciu wysoko wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników posiadających szerokie kompetencje branżowe, uprawnienia i certyfikaty branżowe.

Firma PMP Sp. z o.o. tworzy środowisko pracy przyjazne pracownikom i ich rodzinom.

Prezes Zarządu

inż. Piotr Błaszkowski

tel. 504 199 048

email: piotr.blaszkowski@pmpwej.pl

Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Elektryczny kierunek Elektrotechnika specjalność Komputerowe Systemy Sterowania.

Ukończył Technikum Elektryczne w Wejherowie. Od zawsze związany z branżą elektryczną.

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pełniąc funkcję Prezesa Zarządu PMP Sp. z o.o. odpowiada za strategię i wizję rozwoju firmy.

Certyfikaty

Dyrektor Zarządu

inż. Maciej Naskręt

Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydział Elektrotechnika i Automatyka kierunek Elektrotechnika o specjalności Eksploatacji Urządzeń Telekomunikacyjnych.

Ukończył Technikum Elektryczne w Wejherowie. Od zawsze związany z branżą teletechniczną i elektryczną.

Posiada uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych.

 

Prokurent

mgr Paweł Błaszkowski

tel. 517 901 611

email: pawel.blaszkowski@pmpwej.pl

 

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach psychologia o specjalności psychologia marketingu, pracy i reklamy oraz absolwent drugiego kierunku studiów europeistyka o specjalności samorządy i organizacje pozarządowe.

Związany z branżą energetyczną.

Kadra kierownicza PMP Sp. z o.o.

Dyrektor Techniczny

mgr inż. Andrzej Lieske

tel. 502 032 328

email: andrzej.lieske@pmpwej.pl

Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni.

Od zawsze związany z branżą elektryczną.

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Certyfikaty

Kierownik Budowy

mgr inż. Cezary Cybula

tel. 501 243 228

email: cezary.cybula@pmpwej.pl

Absolwent Politechniki Gdańskiej.

Od zawsze związany z branżą elektryczną.

Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do:

  • kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania  konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych,
  • sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów instalacji elektrycznej.

Certyfikaty

Kierownik Budowy

mgr inż. Filip Melcer

tel. 501 143 599

email: filip.melcer@pmpwej.pl

Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni.

Od zawsze związany z branżą elektryczną.

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Certyfikaty

Kierownik Budowy

tech. Jan Mueller

tel. 502 547 209

email: jan.mueller@pmpwej.pl

Absolwent Technikum Elektrycznego w Wejherowie

Od zawsze związany z branżą elektryczną.

Posiada Dyplom Mistrzowski w zawodzie elektryk.

Certyfikaty