Wszechstronny zakres prac

Firma PMP Sp. z o.o. zapewnia kompleksowe usługi elektroenergetyczne i zakresem działania obejmuje całą Polskę oraz pozostał kraje Unii Europejskiej. Naszymi klientami są urzędy, renomowane firmy branży przemysłowej, produkcyjnej i budowlanej, a także klienci indywidualni.

Wszelkie prace wykonujemy zgodnie ze standardami i wytycznymi klienta, prawem budowlanym, obowiązującymi normami, przepisami oraz najnowszymi trendami technologicznymi.

Nasze inwestycje przeprowadzamy w sposób niewymagający przerywania procesów produkcji.

Nasi pracownicy posiadają wszelkie wymagane kwalifikacje zawodowe do realizacji usług.

Sieci elektorenergetyczne

 • budowa linii napowietrznych i kablowych 0,4 kV / 15 kV
 • budowa linii napowietrznych izolowanych 0,4 kV / 15 kV
 • budowa przyłączy 0,4 kV napowietrznych i kablowych
 • budwa stacji transformatorowych wnętrzowych, kontenerowych, abonenckich i słupowych 0,4 kV / 15 kV

Sieci oświetleniowe

 • budowa i modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego
 • budowa i modernizacja oświetlenia hal przemysłowych, parkingów i placów
 • projektowanie i budowa iluminacji budynków, zabytków i obiektów sakralnych
 • prowadzenie konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego

Instalacje elektryczne

 • budowa i modernizacja instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych
 • budowa i modernizacja instalacji elektrycznej zakładów przemysłowych
 • pomiary instalacji elektrycznych
 • budowa instalacji odgromowej

Instalacje teletechniczne

 • budowa i modernizacja sieci komputerowej
 • budowa sieci światłowodowej
 • budowa monitoringu wizyjnego CCTV
 • budowa systemów przeciwpożarowych
 • budowa systemów alarmowych SSWiN
 • budowa systemów kontroli dostępu
 • budowa systemów wideo-domofonowych

Serwis instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych

 • konserwacja i utrzymanie instalacji elektrycznej
 • konserwacja i utrzymanie sieci elektroenergetycznej
 • konserwacja i utrzymanie instalacji teletechnicznych i niskoprądowych
 • konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego
 • usuwanie awarii sieci elektroenergetycznych

Nadzór inwestorski

 • prowadzenie nadzoru inwestorskiego
 • kompleksowa obsługa inwestycji
 • doradztwo inwestycyjne w trakcie trwania budowy

Doradztwo projektowo - wykonawcze

 • opracowanie projektów sieci elektroenergetycznych
 • opracowanie projektów sieci niskoprądowych
 • opracowanie projektów instalacji elektrycznych
 • opracowanie projektów oświetlenia ulicznego
 • opracowanie projektów illuminacji

Audyty energetyczne

 • audyty oświetleniowe wraz z projektem modernizacji
 • audyty elektroenergetyczne wraz z projektem modernizacji
 • audyty techniczne efektywności wykorzystania energii elektrycznej
 • audyty powykonawcze instalacji elektrycznej i sieci elektroenergetycznej

Nasi Partnerzy Biznesowi