POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest:

PMP Sp. z o.o.z siedzibą  w Wejherowie, przy ul. Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo.

Administrator przetwarza następujące dane :

imiona i nazwiska, adresy, adresy email. Dane osobowe są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie  w stosunku do celów, w jakich  są przetwarzane.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie w formularzu kontaktowym w zakresie świadczenia naszych usług. Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia najbardziej korzystnej i dopasowanej do Pani/Pana preferencji oferty oraz dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalić nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację.

Podstawą przetwarzania danych jest:

dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona poprzez kontakt z nami, bądź umowa pomiędzy Administratorem danych osobowych a Panią/Panem. W przypadku niewyrażenia zgody nie będziemy mogli udzielić Pani/Panu odpowiedzi.

Dane osobowe przechowywane będą:

maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki lub ochrony Pani/Pana danych osobowych, bądź do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.

Ma Pani/Pan prawo do :

 • dostępu do treści swoich danych,
 • prawo ich sprostowania,
 • usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uzna Pani/Pan,  iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO.

 Administrator zabezpiecza dane:  przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne  i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator daneosobowe przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemuz tymi celami. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby  i tylko w niezbędnym zakresie.

 Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności można zgłaszać na adres e-mail: pmp@pmpwej.pl.

 

POLITYKA COOKIES

Administrator informuje, że:

używa na stronach internetowych technologii cookies (plików tekstowych) do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przezużytkownika oraz jego aktywności. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”):

stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane  są  w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki  te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej  lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 • „stałe” (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą:

dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości  i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.